...
...
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) | Bandoo (Saharadpattanakan) School | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เลขที่ 400 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100